Seminari online: “Desplaçades pel gènere: desplaçaments forçats per motius de gènere en contextos de conflictes armats”

Aquest seminari online de treball serà un espai per a la reflexió col·lectiva i l’intercanvi d’experiències sobre la qüestió del desplaçament forçat en contextos de conflictes armats, tensions i altres situacions de violència que estan a l’origen dels desplaçaments forçats i que solen exacerbar desigualtats preexistents i tenen impactes específics des d’una perspectiva de gènere. Per això s’utilitzarà el terme conflicte armat des d’una perspectiva àmplia i se’n farà una aproximació que posi èmfasi a la dimensió de gènere, amb especial atenció a les realitats diverses i complexes que afronten dones als països d’origen, en les fases de trànsit, en les societats d’acollida i en les respostes que la institució de l’asil dona a aquestes problemàtiques.

Programa:

INTRODUCCIÓ

9:50 – Presentació seminari, CCAR

10:00 – Mirada global als conflictes armats, ECP-UAB

BLOC 1

10:15 – Vinculacions del tràfic d’éssers humans i conflicte armat, Alba Alonso – SICAR

10:45 – Feminicidis i desplaçaments forçats en contextos de conflictes armats, Sonia Herrera Sánchez – Experta en estudis de gènere i feminicidis

11:15 – Torn de preguntes

BLOC 2

11:30 – Conflictes armats i els perills del trànsit per a les dones desplaçades forçades, Carmen Miguel Juan – Experta en gènere, desenvolupament i drets humans

12:00 – Conflictes armats i gènere: la resposta del dret d’asil a les persones desplaçades per qüestions de gènere, Yolanda Nieves – Advocada de CEAR

12:30 – Testimoni de persona refugiada

12:45 – Torn de preguntes i tancament seminari

Públic destinatari:
– Institucions, entitats i teixit associatiu que abordin temàtiques com l’asil, el refugi, migracions, feminismes, col·lectiu LGTBI, racisme, justícia, pau i defensa de drets humans, ja sigui de manera directe o indirecte
– Personal tècnic i polític de les administracions publiques
– Treballadors/es i educadors/es socials
– Personal d’entitats de cooperació, asil, immigració o drets humans
– Activistes de drets humans
– Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans

Idioma: castellà i català

Número de places: 50 (es prioritzarà la participació d’entitats)

Preu: gratuït

Inscripcions: http://aulavirtual.ccar.cat/ca/course/seminari-online-desplacades-pel-genere-desplacaments-forcats-per-motius-de-genere-en-contextos-de-conflictes-armats/