Servei jurídic

Tenim com a objectiu donar a conèixer la figura de d’asil i la protecció internacional com una opció jurídica vàlida, lluitar contra la invisibilització del col·lectiu, divulgar les noves formes de persecució, i treballar per la defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants.

Des d’aquest servei s’informa, assessora, es tramita i es defensa l’exercici dels drets de les persones sol·licitants de protecció internacional, persones refugiades, apàtrides, desplaçades i aquelles que viuen situacions complexes que esdevenen del fet migratori.

A través de les entrevistes, l’equip jurídic proporciona informació sobre els tràmits d’asil alhora que s’encarrega d’investigar sobre la situació política i de respecte als drets humans en els països d’origen, d’indagar en la recerca de proves dels fets al·legats pels sol·licitants d’asil i de presentar de sol·licituds, informes i recursos davant les autoritats competents.

Servei d’assessorament legal en protecció internacional i estrangeria a dones víctimes de violència de gènere, trata i tràfic de persones:

La finalitat d’aquest projecte és l’atenció integral (jurídica, social, laboral i terapèutica) a dones víctimes de tracta amb finalitats d’explotació a través de professionals especialitzats en matèria de protecció internacional. Es duu a terme una atenció integral: això comporta en primer lloc la detecció de dones potencialment víctimes de tracta amb finalitats d’explotació, l’accés de les víctimes al procés de protecció internacional, l’assistència jurídica en el procediment administratiu , la coordinació i seguiment del procés amb tots els tècnics de l’organització, la coordinació i el treball en xarxa amb altres organitzacions especialitzades en l’assistència a víctimes de tracta d’éssers humans i finalment en cas de denegació de la seva sol·licitud de protecció internacional la interposició de recurs-contenciós-administratiu i la seva posterior regularització pel procediment d’estrangeria. Aquest servei jurídic deriva a les altres àrees de la CCAR.

Aquest servei es dóna amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.