S’obre la possibilitat de sol·licitar la targeta sanitària individual online i sense empadronament durant el període d’alerta sanitària

Davant l’actual context, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que les persones que són residents a Catalunya o les residents que encara no s’havien pogut empadronar i demanar la targeta sanitària, ho podran fer sense haver d’anar al centre d’atenció primària excepcionalment, mentre estigui vigent l’alerta sanitària pel #COVID19.

Les persones que facin el tràmit rebran per correu electrònic un resguard provisional amb el codi d´identificació personal (CIP) assignat, que els permetrà l’accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.

Aquest formulari estarà operatiu mentre duri la situació d’alerta sanitària.

A continuació l´enllaç on es pot sol·licitar:

https://salut.gencat.cat/pls/rca/rcapktsi_COVID.SOLICITAR_TSI_FORM?P_IDIOMA=CAT