skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Comunicat sobre l'adopció del pla de protecció internacional a Catalunya

Les entitats sotasignades participants en el grup de treball  impulsat per la Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2011, per a l’elaboració d’un Pla de protecció internacional a Catalunya, es complauen de la seva aprovació, el passat 28 de gener, pel govern de la Generalitat de Catalunya. Les raons perquè Catalunya compti amb un Pla d’aquestes característiques són múltiples:

Llegir més
Back To Top