skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Dia Mundial dels Drets Humans 10/12: Acta al recinte Sant Pau

La CCAR i la Universitat de les Nacions Unides organitzen el dimarts 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans, l’esdeveniment “una terra d’acolllida: quin paper juga Espanya en el desenvolupament de bones pràctiques internacionals?“. Per participar en l’esdeveniment, enviï un correu electrònic a Tendayi Bloom (Bloom@unu.edu), amb el seu nom, cognoms, el nom de la seva organització (si ve com a representant) i el seu NIF abans del 6 de desembre 2013. No es podrà entrar sense reserva prèvia. L’idioma principal de l’esdeveniment serà el castellà. Adreça de l’esdeveniment: Pavelló de Sant Manuel, c/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona. Programa aquí

Llegir més

3ª edició del curs asil, immigració i drets humans: 4-19 de novembre

Del 4 al 19 de novembre, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat organitza la tercera edició del curs “Asil, Immigració i Drets Humans.
Aquest curs vol oferir les eines necessàries per entendre en profunditat en què consisteix la protecció internaiconal en el marc de la Unió Europea i de l’estat Espanyol, i quins són els principals aspectes en l’acollida i l’acompanyament psicosocial a les persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i refugiades.

Llegir més

Segona edició del curs "Asil, Immigració i Drets Humans": Del 5 al 16 de novembre

La principal causa dels desplaçaments forçosos al món és la vulneració dels drets humans. La protecció internacional, l’asil, sovint esdevé l’única opció per a milions de persones que es veuen abocades a fugir de casa seva. La línia entre migració i refugi és molt tènue. A través d’aquesta segona edició del curs “Asil, Immigració i Drets Humans” volem oferir les eines necessàries per entendre en profunditat en què consisteix la protecció internacional, especialment en el marc de la Unió Europea i de l’Estat espanyol, i quins són els principals aspectes en l’acollida i l’acompanyament psicosocial a les persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i refugiades.
Descarregar el programa del curs

Llegir més
Back To Top