Oferta de feina: Tècnic/a d’intervenció al Baix Llobregat.

Descripció del lloc

Tècnic/a d’intervenció al Baix Llobregat.

Lloc de treball

A l’oficina de l’entitat a Sant Boi i ocasionalment en les oficines de Barcelona

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc

Reforçar els processos d’inclusió social i laboral de les persones refugiades en situació vulnerabilitat i risc d’exclusió social que es troben a Sant Boi de Llobregat, proveint una atenció integral i especialitzada al col·lectiu.

Funcions

 • Gestió del punt d’informació i orientació en matèria de PI a Sant Boi (temporalitat a definir amb el municipi).

 

 • Gestió del dispositiu d’acollida complementària a la ciutat (5 places):
  • Atenció individual i/o grupal a les persones acollides
  • Planificació, elaboració i seguiment dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals.
  • Gestió de la convivència, prevenció i mediació en conflictes
  • Gestió i recerca d’accions formatives
  • Valoració, gestió, seguiment i justificació de prestacions econòmiques.
  • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
  • Cerca i derivació a activitats de participació comunitària
  • Vetllar pel bon estat de l’immoble, del mobiliari i parament.

 

 • Treball en xarxa i comunitari al municipi
 • Foment i dinamització del voluntariat
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Elaboració de memòries i informes.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris, participació en les reunions de casos i d’àrea.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

Requisits

 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

Es valorarà

 • Capacitat resolutiva, prepositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

Oferim:

 • Incorporació immediata
 • Contracte obra i servei
 • 17,5h setmanals
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 12 de gener a: ccar@ccar-cear.org

Referència de l’assumpte al missatge: T- Complementaris_BaixLlobregat

En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.