Tècnic/a en incidència política i social – Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans

Lloc de treball

Barcelona

 

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’integració social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció. Per assolir aquests objectius comptem amb diferents programes que pretenen donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que han de fer front els refugiats i immigrants a casa nostra.

Aquesta tasca la desenvolupem a través de dues grans línies d’intervenció, que són igual d’important una que l’altra i interrelaccionades:

Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals.

Defensa dels drets humans, dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i la participació.

 

Objectiu del lloc de treball

 

Dins de l’àrea d’incidència i projectes de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, portar la gestió general del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans,  projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau amb la participació d’altres municipis i institucions catalanes que vol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores els drets humans, ajudant a conscienciar la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana. El projecte organitza visites a Catalunya de grups de defensors i defensores dels drets humans que participen en una sèrie d’activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles,…) per tal de donar a conèixer la seva tasca i la importància de recolzar-los. Així mateix el projecte contempla l’organització d’una jornada sobre el tema dels defensors i defensores i altres activitats complementàries en relació amb els drets humans.

 

Funcions:

 

-Gestió logística i tècnica del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans:

 

-Coordinació general del projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans” conjuntament amb la coordinadora d’incidència política i social de la CCAR

-Participació en la preparació del projecte inicial

-Gestió administrativa i financera del projecte

-Contacte inicial, en coordinació amb la resta d’institucions participants, amb els defensors/es dels drets humans al seu abast.

-Contacte amb el grup de defensors/es dels drets humans.

-Comunicació amb els altres membres del projecte

-La coordinació i gestió de l’agenda conjunta del grup de defensors/es dels drets humans.

-La gestió  dels visats, viatges, desplaçaments i estada del grup.

-Organització de l’acte de benvinguda i l’acte de cloenda.

-Gestió de la comunicació del projecte respecte a: l’agenda de mitjans de comunicació dels defensors/es dels drets humans, el manteniment de la pàgina web i les xarxes socials.

-Suport a les agendes locals dels municipis participants.

-Assistència  i secretaria tècnica de les reunions de seguiment.

-Realització de l’informe d’avaluació final.

-Altres tasques del projecte que puguin sorgir

-Altres tasques d’incidència, sensibilització i formació de la CCAR que puguin sorgir.

 

 

Requisits

Llicenciatura/grau en l’àrea de les ciències socials o similar.

Formació en Drets Humans.

Experiència de treball directe amb defensors/es de drets humans

Experiència en gestió d’activitats de sensibilització i d’incidència política i social

Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català i castellà

 

 

Es valorarà

Anglès i/o Francès

Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre

Experiència prèvia com a treballador/a voluntari/a o remunerat/da en la Comisión Espanyola de Ayuda al Refugiado o en la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre

Capacitat de gestió, logística, organització, planificació i priorització de tasques

Habilitats socials i empatia

Flexibilitat horària

 

Condicions

Contracte de 35 hores

Incorporació immediata

Sou i condicions laborals segons el conveni propi de l’entitat

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: TÈCNIC/A EN INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL – CDDH

El termini de presentació de candidatures finalitza el 24 de juliol de 2019

Només es contactarà amb les persones pre-seleccionades.