Treballador/a social o Educador/a social PROJECTE INTERCULTURAL D’ATENCIÓ I ORIENTACIÓ, INSERCIÓ LABORAL I SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE REFUGI I ASIL AL PRAT DE LLOBREGAT.

Descripció del lloc

 

Tècnic/a projecte interculturalitat al Prat del Llobregat

 

Lloc de treball

 

En les dependències de l’Ajuntament del Prat del Llobregat i les oficines de l’entitat a Sant Boi i Barcelona.

 

Descripció de l’entitat

 

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

 

Objectiu del lloc

 

Fomentar la convivència ciutadana intercultural i el desenvolupament comunitari al Prat de Llobregat donant resposta a les situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social en què es troben les persones refugiades del municipi, a través de l’atenció en un punt d’informació i orientació, l’acompanyament a la inserció laboral i el desenvolupament d’activitats de sensibilització i foment de la participació entre la ciutadania pratenca, per tal de promoure la cohesió social.

 

En dependència directa de la responsable de programes complementaris i en coordinació amb el tècnic de referència de programes complementaris, i la persona assignada d’incidència política i social.

 

Funcions

 

 • Gestió del punt d’informació i orientació en protecció internacional.
 • Realització d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones sol·licitants de protecció internacional.
 • Seguiment social de les famílies refugiades acollides en el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, la Cooperativa Obrera de Viviendas i la CCAR.
 • Realització de tallers i xerrades sobre asil i refugi en escoles, instituts i altres institucions, i dinamització del voluntariat amb el nostre col·lectiu al municipi. Treball en xarxa i comunitari, en col·laboració amb el/la tècnic/a de sensibilització i voluntariat.
 • Participació en el disseny i organització del Dia Internacional de les persones refugiades en el municipi en col·laboració amb el/la tècnic/a de sensibilització i voluntariat.
 • Coordinació i participació en formacions internes a l’Ajuntament sobre protecció internacional.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i altres instruments de seguiment i gestió del projecte.
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris i incidència política i social: participar en les activitats que es  desenvolupin dins de l’entitat. Elaboració d’informes i memòries.
 • Assistir a formacions que s’imparteixin a nivell intern i extern.

 

 

 

Requisits

 

 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció sociolaboral en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 

Es valorarà

 

 

 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

 

 

Oferim:

 

 • Incorporació immediata
 • Contracte obra i servei
 • 20h setmanals
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 22 de novembre de 2019 a: ccar@ccar-cear.org

Referència de l’assumpte al missatge: T_Interculturalitat

 

En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.