skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Nova oferta de feina

Nova Oferta De Feina

A la CCAR busquem un/a treballador/a social per cobrir una baixa per maternitat d’una de les nostres companyes. A continuació, podeu trobar les especificacions de la posició.
 
Descripció del lloc
Treballador/a social programes complementaris – substitució d’una baixa per maternitat
 
Lloc de treball
Barcelona
 
Descripció de l’entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.
 
Objectiu del lloc
Atenció al nostre col·lectiu d’actuació en el marc dels programes complementaris d’atenció integral i especialitzada.
 
Funcions

 • Atenció individual i/o grupal a les persones usuàries dels Programes Complementaris
 • Planificació, elaboració , seguiment i re definició dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals.
 • Informació, orientació i derivació en la recerca de l’habitatge.
 • Informació, orientació i derivació cap a la recerca de feina.
 • Gestió i recerca d’accions formatives
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació d’ajudes econòmiques.
 • Elaborar informes, memòries, propostes de millora de plans, programes i projectes.
 • Resolució de la gestió administrativa i documental d’aquells programes que se li assignin.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Cerca i derivació a activitats de participació comunitària
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris.
 • Participar en les reunions d’àrea, de casos i del teixit social i associatiu del territori.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

 
Requisits

 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 
Es valorarà

 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

 
Oferim:

 • Incorporació a mitjants d’octubre
 • Contracte: substitució per baixa de maternitat
 • Jornada complerta
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 
Presentació de candidatures enviant el CV abans del 12 de setembre a: ccar@cear.es
Referència de l’assumpte al missatge: TS- Complementaris
 
En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.

Back To Top