Nova oferta de feina

A la CCAR busquem un/a treballador/a social per cobrir una baixa per maternitat d’una de les nostres companyes. A continuació, podeu trobar les especificacions de la posició.

 

Descripció del lloc

Treballador/a social programes complementaris – substitució d’una baixa per maternitat

 

Lloc de treball

Barcelona

 

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, i assumim també la defensa dels drets de les persones immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

 

Objectiu del lloc

Atenció al nostre col·lectiu d’actuació en el marc dels programes complementaris d’atenció integral i especialitzada.

 

Funcions

 • Atenció individual i/o grupal a les persones usuàries dels Programes Complementaris
 • Planificació, elaboració , seguiment i re definició dels plans de treball i dels itineraris sociolaborals.
 • Informació, orientació i derivació en la recerca de l’habitatge.
 • Informació, orientació i derivació cap a la recerca de feina.
 • Gestió i recerca d’accions formatives
 • Elaborar informes de derivació i seguiment per a altres entitats i/o administracions.
 • Valoració, gestió, seguiment i justificació d’ajudes econòmiques.
 • Elaborar informes, memòries, propostes de millora de plans, programes i projectes.
 • Resolució de la gestió administrativa i documental d’aquells programes que se li assignin.
 • Registre de dades en la base de dades interna de CCAR i qualsevol altra base de dades depenent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Participació en xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc., vinculades als objectius de l’entitat.
 • Cerca i derivació a activitats de participació comunitària
 • Coordinació amb l’equip dels Programes Complementaris.
 • Participar en les reunions d’àrea, de casos i del teixit social i associatiu del territori.
 • Participar en les activitats que es desenvolupin dins de l’entitat.
 • Assistir a formacions que s’imparteixi a nivell intern i extern.

 

Requisits

 • Grau en treball social o en educació social
 • Experiència en la intervenció social en l’àmbit de la protecció internacional i/o les migracions.
 • Experiència en la resolució de conflictes i la mediació intercultural
 • Coneixement de l’anglès i/o francès.
 • Alta motivació per al treball en Drets Humans i una identificació amb els objectius de la CCAR.

 

Es valorarà

 • Capacitat resolutiva, propositiva i gran capacitat de treball amb autonomia.
 • Capacitat de treball en equip en ambients interculturals.
 • Referències professionals de llocs similars.
 • Experiència associativa.

 

Oferim:

 • Incorporació a mitjants d’octubre
 • Contracte: substitució per baixa de maternitat
 • Jornada complerta
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat.

 

Presentació de candidatures enviant el CV abans del 12 de setembre a: ccar@cear.es

Referència de l’assumpte al missatge: TS- Complementaris

 

En cas de no rebre resposta en un termini de 10 dies, la mateixa s’entendrà com a desestimada.