skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Una serie d'articles per comprendre la importància de la interpretació en una sol·licitud d'asil

Una Serie D'articles Per Comprendre La Importància De La Interpretació En Una Sol·licitud D'asil
Foto de una argelina que solicita asilo en Espana Foto Michele Catanzaro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com es determina la nacionalitat d’un sol·licitant d’asil? Com fa per explicar el seu relat? La interpretació del seu relat pot consistir una altra barrera per a la seva sol·licitud.
4 articles de El Periódico ho documenten:
El idioma, la última alambrada para los refugiados
España aplica oficiosamente los tests lingüísticos para los refugiados
Dos traductores obstaculizaron la solicitud de asilo de una lesbiana
Cuatro casos controvertidos
Foto: Michele Catanzaro

Back To Top