Exigim el respecte als drets de les persones migrants i refugiades

Tornar enrere

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Migrant, la Federació d’Associacions de Defensa i Promoció dels Drets Humans d’Espanya ha exigit avui el respecte dels drets de les persones migrants i refugiades. Al llarg de l’últim any els fluxos migratoris al món han adquirit una gran rellevància, especialment els fluxos vinculats al desplaçament forçat de persones que fugen de la guerra, els conflictes i les violacions de drets humans.

El fenomen migratori és un fenomen complex i multidimensional que deu ser abordat d’una forma integral per tots els països d’origen, trànsit i destinació que són part d’aquest fenomen. Es calcula que avui al món unes 232 milions persones han abandonat el seu país d’origen en cerca de noves oportunitats per millorar la seva vida. Si aquestes persones formessin un país, seria el quart país del món en població per sobre de Brasil.
Les dones i les nenes representen gairebé la meitat de les persones migrants al món pel que resulta imprescindible incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i en l’enfortiment de lleis, institucions i programes nacionals que combatin la violència cap a les dones, el tràfic de persones i la discriminació contra elles. A més, és necessari avaluar el paper que exerceixen els factors mediambientals, el canvi climàtic i l’acció de les empreses transnacionals en els motius que originen els moviments migratoris.
A més, la Federació mostra la seva preocupació per l’auge a Europa dels partits polítics amb un discurs xenòfob i condemna qualsevol acte o manifestació que pugui fomentar el racisme, la xenofòbia o la intolerància cap a les persones migrants. Espanya ha de fomentar les polítiques que afavoreixin la integració de les persones migrants al nostre país amb la finalitat de no reproduir els errors d’integració que s’han produït en altres estats de la Unió Europea.