skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

AMPLIEM EQUIP, BUSQUEM TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

AMPLIEM EQUIP, BUSQUEM TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Amb dependència directe de la Direcció de l’entitat, la persona tècnica encarregada de comunicació treballarà per implementar l’estratègia comunicativa de l’entitat interna i externament, alhora que gestionarà els diversos canals de comunicació, planificarà i executarà campanyes d’incidència política i social així com implementarà les diferents accions comunicatives de l’entitat.

Funcions

 • Curadoria i gestió dels perfils corporatius a les xarxes socials: calendaritzacions setmanals, elaboració de continguts, etc.
 • Actualització del web corporatiu així com d’altres pàgines de l’entitat (microsites): continguts, estructura i gestió de dominis.
 • Planificar, calenderitzar i executar les diverses campanyes comunicatives d’incidència política vinculades a projectes així com d’altres campanyes estratègiques per l’entitat en coordinació amb l’equip directiu de l’entitat i/o les coordinacions d’àrea.
 • Coordinar el treball de maquetació i disseny de cartells, informes i memòries de l’entitat amb els diversos proveïdors externs de serveis.
 • Gestionar la relació externa de l’entitat amb mitjans de comunicació així com planificar actes, jornades i rodes de premsa.
 • Realitzar un clipping trimestral d’aparicions en premsa escrita, radio, televisió i altres.
 • Coordinar la comunicació interna de l’entitat entre les àrees de treball.
 • Gestionar la comunicació externa amb les sòcies i públic general a través de butlletins o altres mitjans que s’estimin pertinents.
 • Redefinir, executar i avaluar l’estratègia comunicativa de l’entitat incorporant els resultats del procés de nova imatge en coordinació amb la Direcció de l’entitat.
 • Definir una estratègia de captació de sòcies, fons privats així com identificar i portar a terme activitats de màrqueting social.

Requisits

 • Llicenciatura/grau en comunicació o periodisme. Experiència mínima de 2 anys en tasques de comunicació: experiència en l’àmbit de la comunicació del Tercer Sector.
 • Experiència en organització de campanyes d’incidència política
 • Formació en Drets Humans.
 • Experiència en organització d’esdeveniments i activitats de comunicació .
 • Experiència en community management: CRM, CMS, google analytics i posicionament SEO
 • Nivell C de català.
 • Domini de l’idioma anglès i/o francès. Es valorarà qualsevol coneixement d’un altre idioma.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat resolutiva i proactiva.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectiu

 

Es valorarà

 • Capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans i del dret d’asil.
 • Capacitat pel treball en equip.
 • Coneixements en matèria d’asil i immigració. Coneixements teòrics-pràctics sobre DDHH, gènere i/o Educació per la Justícia Global.
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

Jornada completa.

Contracte indefinit

Incorporació immediata.

Remuneració: 25.015,72€ bruts anuals.

Lloc de treball a Barcelona.

 

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org  amb la referència: Tècnic/a de comunicació

 

El termini de presentació de candidatures finalitza el 25 de maig de 2023

Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.

Back To Top