Ampliem equip! Busquem tècnic/a de projectes

Tornar enrere

Sota la supervisió de l’àrea de Desenvolupament i enfortiment institucional, la persona contractada serà la responsable de tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, tant siguin finançats amb fons públics com amb fons privats, treballarà en col·laboració directa amb l’equip de coordinació de les àrees d’Atenció a les persones com d’Incidència política, social i participació; així com amb l’àrea de gestió econòmica i financera de l’entitat.

Descripció de l’entitat 
La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Descripció del lloc de treball
Sota la supervisió de l’àrea de Desenvolupament i enfortiment institucional, la persona contractada serà la responsable de tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, tant siguin finançats amb fons públics com amb fons privats, treballarà en col·laboració directa amb l’equip de coordinació de les àrees d’Atenció a les persones com d’Incidència política, social i participació; així com amb l’àrea de gestió econòmica i financera de l’entitat.

Funcions:
•    Identificació, disseny, elaboració, reformulació, si s’escau, i posterior justificació de projectes tant d’atenció directa al col·lectiu amb el que treballa l’entitat com d’incidència política, social i participació.
•    Recopilació de la documentació necessària, presentació dels projectes a les convocatòries públiques de subvenció o a altres convocatòries de caràcter privat, així com recopilació i lliurament de la documentació per a la posterior justificació tècnica.
•    Identificació i recerca de finançament públic i privat.
•    Reunions amb les entitats finançadores i manteniment de les relacions des d’una perspectiva de projectes.
•    Participar en les reunions de l’oficina de projectes de la CCAR on es fa seguiment intern dels projectes.
•    Realització del seguiment tècnic dels projectes.
•    Avaluació continua dels projectes en marxa.
•    Suport en la difusió de les activitats de la CCAR.

Requisits
•    Llicenciatura/grau en l ’àrea de les ciències socials o similar.
•    Imprescindible Nivell C de català
•    Alts coneixements d’anglès i/o francès
•    Formació complementària en Drets Humans. Es valorarà la formació en l’àrea de la migració i l’asil.
•    Experiència demostrable en gestió de projectes com a mínim de tres anys
•    Domini de la metodologia del Marc Lògic i de la Teoria del Canvi
•    Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà.
•    Capacitats per treballar sota compliment de terminis i sota pressió de lliurament i compliment d’aquests terminis.

Capacitats i compromisos
•    Capacitat resolutiva i proactiva
•    Capacitat creativa i d’anàlisi.
•    Capacitat relacional i de comunicació.
•    Capacitat de resiliència.
•    Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
•    Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
•    Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
•    Orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà:
•    Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
•    Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans.
•    Experiència en projectes europeus i/o internacionals.
•    Formació en gènere.
•    Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
•    Flexibilitat horària

Condicions:
•    Incorporació immediata
•    Jornada: 35 hores setmanals
•    Contracte indefinit
•    Remuneració: 25.641,11€ bruts anuals
•    Lloc de treball a Barcelona ciutat

Informació requerida
Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: Tècnic/a de projectes
El termini de presentació de candidatures finalitza el 30/08/2023.
Només es contactarà amb les persones preseleccionades

Sou
25.641,11€ bruts anuals