Ampliem equip! Busquem tècnic/a del projecte Ciutats defensores dels drets humans

Tornar enrere

Descripció de l’entitat 

La Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Descripció del lloc de treball
Dins de l’àrea d’incidència política i social de la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi, la persona contractada formarà part de l’equip que gestiona Ciutats Defensores dels Drets Humans. És un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el que la CCAR és l’entitat gestora, i hi participen 28 municipis catalans i 9 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global.

Funcions:

• Gestió logística i tècnica del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans:
• Coordinació general del projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans” conjuntament amb equip directiu o la coordinadora d’incidència política i social de la CCAR
• Participació en la preparació del projecte inicial
• Gestió administrativa i financera del projecte
• Contacte inicial, en coordinació amb la resta d’institucions participants, amb els defensors/es dels drets humans al seu abast i posteriorment interlocució i coordinació amb el grup de defensors/es dels drets humans participant en les gires del projecte.
• Comunicació amb els altres membres del projecte( municipis, institucions i entitats).
• La coordinació i gestió de l’agenda conjunta del grup de defensors/es dels drets humans.
• La gestió dels visats, viatges, desplaçaments i estada del grup.
• Organització de l’acte de benvinguda i l’acte de cloenda.
• Codefinició de l’agenda de mitjans de comunicació dels defensors/es dels drets humans conjuntament amb la tècnica de comunicació encarregada del projecte.
• Suport a les agendes locals dels municipis participants.
• Assistència i secretaria tècnica de les reunions de seguiment.
• Realització de l’informe d’avaluació final.
• Altres tasques del projecte que puguin sorgir per la naturalesa del projecte.
• Altres tasques d’incidència, sensibilització i formació de la CCAR que puguin sorgir.

Requisits
• Llicenciatura/grau en l’àrea de les ciències socials o similar.
• Formació en Drets Humans.
• Experiència de treball directe amb defensors/es de drets humans
• Experiència en gestió d’activitats de sensibilització i d’incidència política i social
• Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català, castellà, angles i/ o francès.

Es valorarà
• Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre
• Experiència prèvia com a treballador voluntari/a o remunerat/da a la Comissió Catalana d’Acció pel Refugi.
• Bona capacitat de treball i motivació per treballar en entitats sense ànim de lucre 
• Capacitat de gestió, logística, organització, planificació i priorització de tasques
• Habilitats socials i empatia
• Domini d’altres llengües
• Flexibilitat horària