skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Alternatives a l’acolliment institucional als i les menores sense referents familiars a Catalunya de 15 a 18 anys: L’Acolliment familiar i en pisos petits semi tutelats

Alternatives A L’acolliment Institucional Als I Les Menores Sense Referents Familiars A Catalunya De 15 A 18 Anys: L’Acolliment Familiar I En Pisos Petits Semi Tutelats

Des de la CCAR durant dos anys hem estat treballant en el marc del projecte europeu Alternative Care Training – ACT- project conjuntament amb Nidos  organització holandesa i altres com IRC i Lumos de països com Itàlia i Bulgària amb l’ objectiu de millorar l’accés i augmentar  l’acollida alternativa per a nens i nenes sense referents familiars a Catalunya de 15 a 18 anys a través de la capacitació dels i les professionals que treballen en l’acompanyament dels menors als països de les organitzacions participants. En el cas de Catalunya de l’ICAA, la DGAIA i de altres organitzacions privades que treballen en el sistema de protecció de menors d’origen estranger al territori.  L’objectiu ha estat dotar de coneixement a aquells actors que tenen un rol substancial en els sistemes d’acollida perquè adoptin i caminin cap a una acollida dels infants s en models d’acollida alternativa com és el basat en les famílies i en petits pisos sense vigilància continua els 365 dies de l’any.

Per tal de dissenyar i implementar les formacions durant aquests dos anys, primer es va dur a terme un anàlisi contextual a través de la recopilació d’informació quantitativa i qualitativa relativa a l’accés i la qualitat de l’acollida alternativa per  els i les menors sense referents familiars a Catalunya de 15 a 18 anys. El treball d’investigació documental es va dur a terme entre el gener i el maig del 2020.

Després d’identificar a aquells actors que són clau a Catalunya, vam realitzar unes jornades de dos dies al setembre del 2020 en les que vam comptar amb experts de diferents àmbits- advocats, psicòlegs, treballadors socials, educadors, càrrecs polítics en les quals aquests van ser consultats i van servir perquè aquets fessin importants aportacions, que es van incloure en la anàlisis. També vam comptar amb la participació de nens i nenes ex tutelats ja que la seva aportació era crucial per tal de poder identificar les necessitats especifiques dels i les menors sense referents del nostre país. Els resultats de l’anàlisi de la situació a Catalunya duta a terme per la CCAR es troben resumits en un informe. Aquests conté informació sobre el context general passant per les formes d’atenció disponibles i també incorporant les bones pràctiques actuals, els reptes i les necessitats i les recomanacions. La informació recollida a través de la investigació prèvia i i també de les jornades, va ser essencial per desenvolupar el contingut de les formacions que s’han realitzat durant aquests dos anys.

Back To Top