Benestar Social i Família i la CCAR colaboraran en l'atenció a menors refugiats

Tornar enrere

El Departament de Benestar Social i Família, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), i la CCAR col·laboraran en L’atenció a menors refugiats. Així ha quedat establert en el conveni que van signar el director general d’atenció a la Infància i l’adolescència, Josep Lluís Ortuño, i el president de la CCAR, Miguel Pajares el dia 8 de Juny.
Al 2010, a Catalunya es van tramitar un total de 212 sol·licituds de protecció internacional, entre les quals es trobaven infants i adolescents menors d’edat. Per demarcacions, Barcelona va ser on es va concentrar el major nombre de refugiats, amb 194, seguit de Girona (15), Lleida (2) i Tarragona (1).
D’acord amb aquest conveni i amb l’objectiu de millorar l’atenció als menors la DGAIA posarà en coneixement de CCAR els casos susceptibles de protecció internacional que es detectin a través de la xarxa de protecció a la infància, així com la CCAR informarà a la DGAIA d’aquells casos que detecti mentre desenvolupa les seves activitats. Per altra banda, la DGAIA facilitarà que el menor rebi L’assessorament jurídic de la CCAR per preparar els expedients de protecció internacional o per representar-lo legalment en els supòsits que sigui necessari.
Un dels compromisos assumits per la DGAIA és que permetrà desenvolupar, a la CCAR diferents serveis per aquests joves, com assessorament, orientació, gestió de tràmits o programes ocupacionals o formatius. Així mateix, personal tècnic de la DGAIA rebrà formació i orientació sobre el dret de protecció internacional per part de la CCAR.
La DGAIA i la CCAR també es comprometen a organitzar conjuntament jornades de divulgació sobre el dret d’asil i la condició de refugiat adreçada a la xarxa de professionals de protecció de la infància i l’adolescència. Per altra banda, la DGAIA introduirà continguts en els seus cursos formatius relatius al dret d’asil i la condició de refugiat, amb la col·laboració de la CCAR.