skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

BUSQUEM UNA COORDINACIÓ DE L’ÀREA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

BUSQUEM UNA COORDINACIÓ DE L’ÀREA DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

Objectiu del lloc de treball

Sota la direcció de l’entitat haurà de coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica,
administrativa i gestió de persones (GEAP) de l’entitat, així com els processos vinculats al
desenvolupament i enfortiment institucional (DEI). 

Funcions 

-Coordinar i supervisar els processos de gestió de persones: contractacions, definició de llocs de
feina i acompliment de tasques, prevenció de riscos laborals, necessitats formatives,
compliment del conveni, entre d’altres; vetllar per la vinculació del personal amb el compliment
dels objectius de protecció d’asil i refugi que impulsa l’entitat. 

-Seguir i controlar l’àrea de de gestió econòmica i financera de l’entitat, essent responsable
últim/a de la preparació i execució del pressupost de l’entitat i del correcte i puntual
compliment de les seves obligacions comptables i financeres.

-Dirigir, definir i impulsar la posada en marxa dels diferents procediments, processos i
estratègies de l’entitat, garantint una adequada gestió de competències i una sistematització
del coneixement intern.

-Coordinar el seguiment i el control de convenis, subvencions i contractes de l’entitat així com
assegurar el correcte desenvolupament dels projectes gestionats per l’entitat així com els seu
correcte encaix amb les activitats i els processos al si de la mateixa.

-Coordinar i supervisar la realització dels processos relatius a la logística de les oficines i
infraestructures de la CCAR a fi de garantir la correcta i eficient prestació del servei
-Participar en la definició i implementació d’una estratègia de diversificació dels fons de
l’organització, especialment en el creixement de la seva base social i fons privats a través del
màrqueting social.

-Desenvolupar, motivar i gestionar els equips de treball sota la seva responsabilitat.

Requisits 

– Titulació Universitària, valorant postgrau en gestió d’organització i/o qualitat i/o gestió
d’entitats.
– Experiència en llocs de responsabilitat en organitzacions similars. Experiència en seguiment i
justificació de projectes a finançadors
– Ofimàtica a nivell avançat; especialment maneig de fulls de càlcul.
– Domini de català i castellà.
Competències professionals
– Capacitat de gestió d’equips i de persones.
– Visió estratègica i capacitat analítica.
– Capacitat de comunicació i de presa de decisions
– Capacitat de treball sota pressió i orientació a resultats
– Coneixement del funcionament del tercer sector, es valorarà particularment el coneixement i
experiència en l’àmbit de la protecció internacional i dels drets humans.
– Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors. 

Es valorarà 

– Formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
– Flexibilitat horària.
– Anglès fluid tant parlat com escrit.

Condicions

Jornada completa. Contracte fixe.
Remuneració segons les taules salarials de l’entitat 32.008,58 € bruts a l’any
Lloc de treball a Barcelona amb disponibilitat per moure’s per tot el territori català, especialment on
tenim serveis i oficines.
Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència:
COORDINACIÓ GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL
El termini de presentació de candidatures finalitza el 30/12/2022

Back To Top