skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Butlletí Arquíes, octubre 2012

Butlletí Arquíes, Octubre 2012

En aquest butlletí, trobaràs una editorial del president de la CCAR sobre la violació de la legalitat a l’illot de Terra, el tema central sobre les creences perseguides, i totes les notícies de les activitats de la CCAR, en especial les sortides interculturals i les diverses formacions que proposem. No t’ho perdis!
Butlletí Arquies núm. 10

Back To Top