skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Celebrades les jornades de la Xarxa Ariadna de bones pràctiques en integració sociolaboral

La Xarxa Ariadna contempla un pla integral d’accions que té la finalitat d’atendre les necessitats específiques en matèria d’integració sociolaboral para les persones sol·licitants i beneficiaries de Protecció internacional. Entre les accions de la Xarxa Ariadna s’estableixen anualment jornades de trobada entre els professionals amb l’objectiu d’actualitzar les seves competències i compartir les bones pràctiques realitzades als diferents territoris, amb la finalitat d’aprendre dels èxits i millorar les intervencions i accions.

Programa

El conjunt d’accions de la Xarxa Ariadna són finançades pel Fons Social Europeu i el Ministeri de Treball i Immigració.

Els dies 28 i 29 de maig de 2013 ha tingut lloc en la Direcció general de Migracions la jornada de formació per als tècnics de la Xarxa Ariadna que composen les ONG’s de Accem, CEAR i Creu Roja Espanyola i els Centres Públics d’Acolliment a Refugiats de la Direcció general d’Immigracions situats a les ciutats de Alcobendas, Madrid, Mislata i Sevilla.

Durant la jornada Itziar Ruiz Giménez-Arrieta, llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració, i professora en el Departament de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, ha parlat de la situació soci-geopolítica dels països de l’Àfrica subsahariana, països als quals pertanyen un gran nombre de les persones ateses per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

En la línia de contingut més tècnic, Lorena Iglesias Martínez, coordinadora de l’àrea soci-laboral de Accem d’Astúries va destacar la empleabilitat per competències i ha compartit la seua experiència en el projecte “Gingo-Arbres de competències”.

La jornada va tancar amb l’intercanvi de bones pràctiques en la formació i sensibilització territorial. En aquesta ocasió, el programa “Noves Formes d’intermediació laboral; Voluntariat i Xarxes socials” de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat que està subvencionat per l’Obra Social de la Caixa, va ser un dels projectes seleccionats pel grup de formació de la Xarxa Ariadna, per tractar-se d’una experiència innovadora i creativa a Barcelona.

Back To Top