skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Com actuem

Treballem en dues grans àrees: atenció a persones migrades i refugiades i incidència política i social. Els nostres objectius són la promoció, defensa i garantia del dret d’asil i dels drets de les persones refugiades i migrades, així com per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya.

El nostre model d’intervenció parteix d’una metodologia participativa, on les persones són subjectes actius dels processos. Treballem per la transformació social i el reconeixement d’una ciutadania de ple dret. Estem compromesos amb la construcció d’un món més just i som conscients que necessitem incidir sobre les causes que originen que la població es vegi forçada a marxar dels seus països d’origen.

Back To Top