skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Acollida

Treballem l’acollida amb les persones sol·licitants d’asil que arriben a casa nostra des de tots els àmbits derivats del fet migratori, amb la intenció de dotar-les dels recursos necessaris per a la seva autonomia.

El programa d’acollida per a persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, sol·licitants i beneficiàries de la condició d’apàtrida i persones acollides al règim de protecció temporal a l’estat espanyol s’estructura en dues fases:

  1. Estada en un dispositiu (centre o pis) d’acollida. La durada d’aquesta etapa és de 6 mesos màxim, prorrogable en casos de vulnerabilitat extrema.
  2. Segona fase: sortida del dispositiu d’acollida. Les persones beneficiàries del programa han de buscar un habitatge, però continuen rebent suport econòmic i segueixen l’itinerari d’inclusió per a recerca de feina. La durada d’aquesta fase és de 6 mesos, prorrogable a 6 més en casos d’extrema vulnerabilitat. Comporta un grau més en el camí cap a l’autonomia.

En la primera fase, la d’acollida, cada persona té una plaça assignada en un dispositiu d’acollida i compta amb el suport d’un equip de professionals. L’objectiu és facilitar les eines necessàries per a la realització d’un itinerari d’inserció sociolaboral personalitzat. L’equip i la persona beneficiària defineixen conjuntament un pla de treball, en funció de les necessitats i interessos d’aquesta última. Es dóna una importància especial a la llengua, eina fonamental a l’hora d’arrencar un itinerari laboral. Com a complement als itineraris individuals, es realitzen també diverses activitats grupals.

El Servei d’Acollida i Acompanyament ofereix informació, orientació i acompanyament per conèixer drets i deures, fer tràmits d’empadronament i targeta d’assistència sanitària, activitats de coneixement de l’entorn i activitats preformatives i laborals, classes de castellà i català, mediació en l’accés a l’habitatge, contenció psicosocial, activitats d’oci i de participació, entre d’altres.

El nostre equip multidisciplinari actua per facilitar els processos d’inclusió social i afavorir la convivència en la interculturalitat, entesa com l’adquisició de drets civils de la població immigrant.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat-CEAR gestiona 245 places d’acollida a Catalunya mitjançant el Programa Estatal d’Acollida, finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. D’aquestes places, 205 s’inscriuen en el programa d’atenció temporal per sol·licitants de protecció internacional i 40 places són d’acollida humanitària.

Què pots fer tu?

  • Si coneixes alguna persona refugiada que necessiti un assessorament i no sàpiga on recórrer, dóna-li el nostre contacte. Ens pot escriure a ccar@ccar-cear.org.
  • Si tens un pis per llogar, posa’t en contacte amb la nostra àrea d’habitatge i fes que casa teva serveixi per acollir persones refugiades. A més de tenir un llogater de confiança com és la nostra entitat, podràs col·laborar en un punt clau de la vida de les persones, com és tenir una llar. Contacta’ns a habitatge@cear.es.
  • Com a ciutadana, exigir que es garanteixin els drets de totes les persones que vivim a l’Estat i es redueixi la desigualtat social. Pots unir-te a la nostra lluita i donar-nos suport a festesoci.ccar.cat
Back To Top