skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Inclusió

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat dóna suport a la inclusió social i laboral de les persones refugiades, apàtrides i migrades en situació de vulnerabilitat durant tot el procés d’integració, acompanyant-les i aportant eines personals, socials i professionals perquè siguin elles mateixes les protagonistes dels seus processos.

Per això, un equip multidisciplinari treballa 365 dies a l’any de manera molt vocacional.

– Des del nostre equip d’intervenció social, orientem a les persones quan arriben a la nostra entitat, detectem quines són les seves necessitats i dissenyem un itinerari específic per assolir el seu desenvolupament integral.

– Proporcionem atenció psicològica a aquelles persones que han hagut de fugir i han patit situacions traumàtiques en origen, en el trajecte migratori o que han d’afrontar el canvi de rols que implica la migració. Acompanyem aquestes persones i intervenim de manera especialitzada a escala familiar, grupal, amb dones, infants o persones LGTBI, entre d’altres.

– El nostre equip promou el procés d’inserció social de les persones refugiades i migrades des d’una òptica integral.

– Dissenyem itineraris formatius a mida de les necessitats de les persones refugiades i migrades, de manera de donar resposta als seus interessos i objectius vitals, des de totes les etapes educatives i tant a l’àmbit formal com l’informal. Transversalment, treballem per l’aprenentatge de l’idioma. Pensem que és un factor determinant per aconseguir l’autonomia.

– Promovem l’ocupació de les persones refugiades i migrades i busquem la igualtat en el mercat de treball, la inserció laboral i la integració social que se’n deriva, així com la sensibilització de les empreses i entitats orientades a l’ocupació. Amb aquesta finalitat, oferim un servei d’intermediació laboral, itineraris d’inserció i projectes d’autoocupació.

-Treballem per acompanyar les persones refugiades en la cerca d’habitatge. Fem prospecció del mercat immobiliari i recursos públics, a més de campanyes de sensibilització sobre el dret a l’habitatge. Actuem com a nexes entre propietaris que volen llogar un pis o habitació i les persones refugiades.

– Fem sortides lúdiques d’oci i coneixement de l’entorn, amb la intenció afavorir l’aprenentatge i les converses en català en un ambient distès, així com la potenciació d’una nova xarxa social, que satisfaci les necessitats interpersonals i millori la qualitat de vida del nostre col·lectiu.

Què pots fer tu?

  • Si coneixes alguna persona migrada que necessiti assessorament i no sàpiga on recórrer, dóna-li el nostre contacte. Ens pot escriure a ccar@ccar-cear.org.
  • Si tens una empresa i estàs disposat a contractar a una persona refugiada, posa’t en contacte amb nosaltres. El fet de tenir feina és fonamental per poder començar una nova vida, per la qual cosa el rol de les empreses és rellevant en la societat d’acollida. Contacta’ns a ccar@ccar-cear.org.
  • Com a ciutadana, exigir que es garanteixin els drets de totes les persones que vivim a l’Estat i es redueixi la desigualtat social. Pots unir-te a la nostra lluita i donar-nos suport a festesoci.ccar.cat
Back To Top