skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Incidència

Aquesta línia de treball té com a objectiu defensar el dret d’asil i els drets de les persones refugiades i migrades a Catalunya, donar a conèixer la situació del dret d’asil i de les persones refugiades al nostre país, difondre i denunciar públicament les situacions d’indefensió i/o violació d’aquest dret, així com les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones.

Des d’aquesta àrea es realitzen nombroses activitats que van des de l’elaboració de notes de premsa i publicacions anuals sobre la situació de les persones refugiades, fins a l’organització d’actes, campanyes, formacions, xerrades i conferències. Totes, activitats pensades per tenir un impacte en l’opinió pública, els mitjans de comunicació i l’esfera política.

Treballem per incidir estratègicament amb els diferents partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya, per tal de donar a conèixer la situació de la institució d’asil a l’Estat espanyol i instar als diferents grups polítics perquè assumeixin les nostres reivindicacions mitjançant els representants dels seus partits al Congrés dels Diputats.

Paral·lelament, treballem amb l’administració pública catalana com entitat especialitzada en protecció internacional i migracions en la realització de formacions, xerrades, taules rodones i assessorament, entre altres.

Formem part de:

 • Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
 • LaFede.cat.
 • Xarxa Asil.Cat.
 • Taula de Ciutadania i Migracions i el Consell Nacional LGTBI en l’àmbit català.
 • Consell Municipal LGTBI de Barcelona
 • Plataforma de Suport a les Persones Refugiades de Sabadell
 • Taula per l’Acollida i el Consell de Cooperació de Sant Boi de Llobregat.
 • Barcelona Ciutat Refugi.
 • Taula de la Nova Ciutadania i Immigració.
 • Consell Nacional LGBT
 • Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Immigració.
 • Xarxa 18 de desembre-Dia del Migrant.
 • Fedelatina.
 • Taula pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia.
 • Federació Catalana de Voluntariat social.
 • Xarxa d’Habitatge d’Inclusió.
 • Taula d’entitats del Tercer Sector.
 • Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans.
 • Xarxa amb Palestina al Cor.
 • Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones.
 • Coordinadora per la llengua de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Xarxa Laboral del Raval.
 • Centre d’Informació i Recursos per les dones de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Xarxa d’Entitats Socials d’Assessorament Jurídic per Estrangers (XESAJE).
 • Xarxa d’Atenció a Persones sense Sostre de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Xarxa d’Inserció Sociolaboral de l’Ajuntament de Barcelona.
 • European Union Temporary Relocation Platform, de Protect Defenders.
 • European Network on Statelessness
Back To Top