skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Formació

Des de l’àrea de formació volem impulsar el coneixement i reconeixement de les migracions i els desplaçaments forçosos en el món, fruit de les greus vulneracions dels drets humans.

Considerem que és necessari no només informar, sinó també formar des d’una perspectiva crítica sobre els motius de persecució a diferents regions del món, les vulneracions de drets humans en els diferents països, els procediments jurídics establerts a escala internacional i nacional i la realitat que viuen les persones sol·licitants de protecció internacional a casa nostra, des d’una perspectiva de justícia global.

Som una entitat especialitzada en la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i tenim una llarga trajectòria impartint formacions sobre l’asil i la realitat de les persones refugiades tant a escala global com a casa nostra, per a multiplicitat de públics com administracions públiques, institucions privades, col·legis professionals, escoles, professionals del tercer sector i de cooperació internacional i ciutadania en general.

Incorporem a les nostres formacions la visió de les mateixes persones refugiades, ja sigui de manera transversal o directament a través de la seva veu en format de testimoniatges, per tal que siguin subjecte (i no només objecte) de discurs.

A més del nostre Curs d’Asil, Immigració i Drets Humans, desenvolupem un ampli ventall de formacions específiques, tallers i xerrades de divulgació en diversos aspectes del refugi l’asil i per conèixer de prop certs contextos i problemàtiques específiques.

Més informació a aulavirtual.ccar.cat

Back To Top