skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Sensibilització

Treballem per a incidir en polítiques socials que promoguin la igualtat d’oportunitats de les persones refugiades i migrades al nostre país.

Creiem fermament que la sensibilització és una de les línies estratègiques per a incidir en l’opinió pública i fomentar discursos de defensa dels drets, conèixer i reconèixer la realitat de les persones refugiades i el dret d’asil.

Pensem que hi ha moltes maneres de portar a terme aquestes accions, ja sigui amb materials específics que produïm com a expertes en el tema, oferint activitats de formació o donant veu a les persones refugiades i migrades perquè el seu testimoni arribi a la ciutadania i defensem juntes la justícia global.

Formació

Com a entitat especialitzada en defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades, la CCAR porta a terme diverses activitats formatives. Creiem en una metodologia que fomenta el pensament crític, la reflexió i la posada en pràctica dels coneixements adquirits.

Dissenyem formacions adaptades als objectius i necessitats d’institucions, escoles, organismes públics o privats. Tenim una llarga experiència formant personal del sector jurídic, social, sanitari, educatiu, empresarial i de les administracions públiques, entre molts d’altres.

Per a consultar la nostra cartera de cursos, visiteu http://aulavirtual.ccar.cat/ca/

Xerrades de sensibilització i tallers a escoles

Per tal de donar a conèixer la realitat de les persones refugiades, des de la CCAR portem a terme periòdicament xerrades de sensibilització arreu del territori, a diversos àmbits socials, com poden ser centres cívics, equipaments municipals, biblioteques, associacions, centres educatius o les organitzacions que ho demanin.

A més, per tal de completar l’oferta en matèria de sensibilització i arribar a totes les etapes educatives, portem a terme tallers sobre el tema del refugi i l’asil a les escoles que hi estan interessades. Aquests tallers es poden demanar des dels mateixos centres educatius, els municipis o altres institucions.

Per a sol·licitar informació, podeu escriure a cursos@ccar-cear.org

Back To Top