COMUNICAT 25 N: REFUGIADES DE GUERRA; CONTRA LA VIOLÈNCIA PATRIARCAL, PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Tornar enrere

Aquest 25 de novembre, en motiu del Dia Mundial Contra la Violència cap a les Dones, volem reivindicar la necessitat d’oferir protecció internacional davant les vulneracions de drets humans específiques que pateixen les dones i les nenes en el marc dels conflictes armats i/o la guerra.

La guerra és una de les expressions més contundents de la violència del sistema patriarcal on  les formes de dominació i força masculina impacten sobre les dones i nenes en múltiples formes i àmbits. En aquest sentit, les dones són víctimes de violència general com a part de la població civil però també específica deguda al seu gènere. Aquesta es tradueix en violència física, psicològica, política, econòmica  i sexual  i es concreta en forma de tràfic d’éssers humans, explotació sexual, laboral, extorsió, violació i embaràs forçat, entre d’altres. La violència masclista en el sí de la família així com les desigualtats augmenten de forma exponencial.

D’altre banda, degut als rols de gènere i davant la ruptura del teixit comunitari i la dificultat d’accés a recursos materials i econòmics, les dones pateixen una pressió molt elevada per la responsabilitat que se’ls atorga en les cures familiars i comunitàries i com a provisores de béns materials.

El cos de la dona esdevé un camp de batalla polític, físic i simbòlic en els àmbits privat i públic. Ho hem vist al llarg de la història a Colòmbia, Iugoslàvia, RD del Congo i recentment a Síria, Afganistan, Ucraïna i en el context de la protesta i revolució a Iran entre molts d’altres.

Però malauradament la violència que pateixen dones i nenes i/o les seves conseqüències perduren en el post-conflicte, durant la fugida a un país segur i també una vegada arribades en un nou país d’acollida.

És per això que des de la CCAR  demanem que;

  • L’activació de vies legals i segures:
    • Activar l’article 38 de la Llei d’Asil que contempla la possibilitat de trasllat des d’Ambaixades i representacions consulars en països d’origen i trànsit.
    • Corredors humanitaris
  • Garantir l’accés al procediment d’asil per a totes les dones i nenes que arriben a les nostres fronteres atenent les seves necessitats específiques.
  • Proporcionar un tractament diferenciat a les dones i nenes amb l’objectiu d’assegurar una correcta identificació de la seva situació d’especial vulnerabilitat.
  • Establir mecanismes eficaços d’identificació i protecció de víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació que prevalguin la protecció de les potencials víctimes sobre l’enfocament de persecució del delicte.
  • Derivar a les dones i nenes especialment vulnerables a recursos específics.