skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Comunicat davant dels tràgics fets en la frontera de Nador i Melilla

Comunicat Davant Dels Tràgics Fets En La Frontera De Nador I Melilla

El blindatge i externalització de fronteres mata. La CCAR exigeix que s’investigui de forma independent els fets a fi de depurar responsabilitats. Prou impunitat.

La mort de 37 persones, que encara podrien ser més en els pròxims dies, i centenars de ferides en l’intent de creuar la frontera per arribar a l’Estat espanyol el passat 24 de juny en la frontera entre Nador i Melilla evidencien una vegada més que la política de blindatge i externalització de fronteres mata.

Davant d’aquests fets, demanem:

  • Que el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides  i l’Alta Comissionada de Drets Humans iniciïn els procediments pertinents per iniciar  una investigació independent que esclareixi els fets i depuri responsabilitats tant al Marroc com a l’Estat espanyol.
  • Que la Comissaria de Drets Humans del Consell d’Europa obri una investigació d’ofici que clarifiqui quina és la responsabilitat de l’Estat espanyol davant d’aquests fets així com la sostenibilitat de les polítiques d’externalització del control fronteres en el Marroc.
  • Que el Comitè Europeu de Prevenció de la Tortura investigui si les persones que han arribat a territori espanyol han patit tortura, tractes cruels o inhumans i si les forces i cossos de seguretat de l’Estat han col·loborat a què aquestes es produeixin en territori marroquí amb les «devolucions en calent».

Les entitats de la societat civil organitzada ens oferim a acompanyar aquestes investigacions.

Tanmateix, exigim a les autoritats espanyoles:

  • Que les autoritats espanyoles paralitzin el retorn de cap persona afectada en aquest incident cap al Marroc donat que aquestes persones són testimonis, com a mínim, de presumptes delictes comesos per les autoritats i forces de l’ordre marroquines durant el seu intent d’entrar a l’Estat espanyol, la investigació dels quals quedaria seriosament en entredit si se’ls entregués a aquestes autoritats, en perjudici d’una investigació independent dels fets.
  • Igualment, qualsevol mesura de retorn o devolució en les condicions actuals serien indegudes, ateses les condicions de detenció i tracte de la gendarmeria i les autoritats policials marroquines, així com el risc evident de ser deportades sense garanties ni estudi de les seves circumstàncies personals, en condicions que posarien en risc a la seva integritat física i psíquica.
  • Que Fiscalia obri una investigació per tal d’esclarir les condicions en que es van produir els incidents que han acabat en la mort i ferides greus de moltes de les persones que van participar en l’intent d’entrada a l’Estat espanyol, per tal de determinar l’adequat i proporcionat comportament de les autoritats espanyoles, així com la responsabilitat de les autoritats espanyoles en les actuacions de les forces de l’ordre marroquines.
  • Que el Defensor del Pueblo investigui la responsabilitat activa del Govern espanyol sobre com s’han realitzat les «devolucions en calent», i si aquestes s’han realitzat conforme les normatives de la llei d’estrangeria i la llei d’asil. Tanmateix, que investigui la responsabilitat passiva del Govern espanyol sobre si hagués pogut fer res per evitar les morts i ferits a l’altre costat de la frontera.
  • La revisió a fons de la política d’externalització de fronteres, especialment en països que no respecten ni garanteixen els drets humans, davant la constatació una vegada i una altra de la manca de preparació, la desproporció en l’ús de la força i la freqüent vulneració dels drets humans de la gendarmeria marroquina així com de la manca d’un autèntic control democràtic i de drets humans per aquestes accions de les seves autoritats. En aquest sentit demanem la creació d’una Comisssió d’investigació o com a mínim d’una Comissió d’estudi al Congrès dels Diputats per tal de reformular les actuals polítiques de control de fronteres a Ceuta i Melilla. En aquest sentit, pensem que cal reformular les polítiques actuals de col.laboració amb Marroc per tal que aquest país reforci el seu compromís cap a la gestió i integració migratòria així com en l’àmbit de la Protecció Internacional i de Drets Humans.
Back To Top