skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Contra la inclusió del concepte “immigració irregular" com amenaça als valors

Contra La Inclusió Del Concepte “immigració Irregular" Com Amenaça Als Valors


Des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), que reuneix més de 50 entitats de la ciutat, amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat entre elles, s’ha manifestat un total desacord amb el temari del projecte “Conocimiento de la Seguridad i la Defensa en los centros educativos”, proposat conjuntament pel Ministeri de Educació, Cultura y Esports i el Ministeri de Defensa. Aquest projecte està dirigit a alumnat de primària.
Al contingut d’aquest temari s’associa el concepte “immigració irregular” com a “amenazas que ponen en peligro nuestros valores”, atemptant així contra la cultura de pau i de resolució de conflictes no violenta que ha de regir qualsevol model pedagògic.
En aquest sentit, cal posar de manifest el valor intrínsec de la immigració, la diversitat i la interculturalitat com un element constitutiu de la nostra societat que contribueix al desenvolupament social, cultural i econòmic i al manteniment del sistema de l’estat del benestar.
Pots consultar el comunicat sencer del CMIB en aquest enllaç.

Back To Top