skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Convocatòria de premsa: dimecres 1 d’octubre

Convocatòria De Premsa: Dimecres 1 D’octubre

Una delegació del projecte “Ciutats Constructores de Pau” promogut per l’Ajuntament de Sant Boi, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, que comptarà amb cinc activistes per la Pau, serà rebuda a la Diputació de Barcelona el dimecres 1 d’octubre a les 12.00 pel president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
S’atendrà la premsa el dimecres 1 d’octubre a les 12:30 a la sortida de la recepció amb el president de la Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona, Edifici Can Serra
Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona
Sala: Prat de la Riba (3ª planta)
Convocatòria de premsa

Back To Top