skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

COORDINACIÓ INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

COORDINACIÓ INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

Descripció de l’entitat
La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les
persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les
persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat
de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans
que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball
Sota la direcció de l’entitat haurà de coordinar els processos vinculats a la incidència política i social.
Tanmateix, de la seva coordinació dependrà la participació social

Funcions
– Participar en la definició de l’estratègia d’incidència política i social de l’entitat conjuntament
amb la direcció. Coordinar-la i implementar-la.
– Participar en els processos d’identificació, formulació, execució i avaluació dels diferents
programes i projectes, així com fer-ne el seguiment pressupostari. Vetllar pel seguiment
mensual dels Quaderns de projectes i fitxes d’activitats per part de l’equip d’incidència.
Participació en l’Oficina de Projectes.
– Elaborar la planificació de l’àrea i fer-ne seguiment.
– Definir les campanyes, calendaritzar-les i coordinar-se amb l’equip de comunicació de l’entitat.
– Fomentar la participació de persones refugiades i voluntàries en els diferents processos de
l’àrea.
– Representar l’entitat en diferents espais: xarxes, relacions amb proveïdors, espais de
comunicació prèviament pactats amb la coordinació.
– Participar en formacions, xerrades, taules rodones, d’entre d’altres, en representació de la
CCAR
– Desenvolupar, motivar i gestionar els equips de treball sota la seva responsabilitat. Promoure la
seva participació en diferents espais.

Requisits
– Titulació Universitària en ciències socials, preferiblement en ciències polítiques o dret.
– Formació en drets humans.
– Experiència en l’àmbit de la incidència política i social, preferiblement en temes relacionats
amb l’asil, els desplaçaments forçats i els drets humans.
– Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català, castellà i anglès.
– Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
– Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

Competències professionals
– Capacitat de gestió d’equips i de persones.
– Visió estratègica i capacitat analítica.
– Capacitat de comunicació i de presa de decisions
– Capacitat de treball sota pressió i orientació a resultats
– Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
– Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
– Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Condicions
Jornada completa. Contracte fixe.
Remuneració segons les taules salarials de l’entitat 32.008,58 € bruts a l’any
Lloc de treball a Barcelona amb disponibilitat per moure’s per tot el territori català, especialment on
tenim serveis i oficines.

Informació requerida
Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència:
COORDINACIÓ INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL
El termini de presentació de candidatures finalitza el 13/02/23

Back To Top