skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Curs "El refugi en l'àmbit local"

Curs "El Refugi En L'àmbit Local"


El proper 18 de setembre comença la primera edició del curs online de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat “El refugi en l’àmbit local”. Aquest curs està destinat a persones treballadores de l’àmbit municipal, amb l’objectiu d’acostar la realitat de la protecció internacional als i les professionals municipals des d’un enfocament molt pràctic.
Durant les diferents sessions, els participants veuran les eines existents per enfortir les capacitats tècniques necessàries per:

  • Identificar potencials sol·licitants de protecció internacional entre la població nouvinguda.
  • Conèixer les diferents polítiques públiques entorn la protecció internacional i enfortir les de l’àmbit municipal
  • Conèixer els recursos i programes d’atenció integral i especialitzada al col·lectiu de persones refugiades
  • Distingir la documentació acreditativa de les persones refugiades
  • Estar al corrent dels drets que emparen a les persones sol·licitants i refugiades a casa nostra

Podeu trobar més informació a http://aulavirtual.ccar.cat/ca/course/curs-sobre-el-refugi-en-lambit-local/ o descarregar el programa del curs.

Back To Top