skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Dades asil 2020

Dades asil 2020

A Catalunya es van presentar 9.614 sol·licituds d’asil i Barcelona va ser la segona província de tot l’Estat espanyol amb més sol·licituds. Al 2020 només el 5% d’aquestes es va resoldre favorablement.

 • A Catalunya es van presentar 9.614 sol·licituds d’asil i Barcelona, un any més, va ser la segona província de tot l’Estat espanyol amb més sol·licituds d’asil.
 • Del total de sol·licituds presentades a Catalunya: 7.994 es van presentar a la província de Barcelona, a Girona se’n van presentar 672 mentre que a Tarragona van ser 639 i a Lleida només se’n van presentar 309.
 • El tancament de fronteres derivat de la situació generada per la Covid 19 , ha comportat que el nombre de sol·licituds d’asil caigués  un 25 % respecte l’any anterior situant-se entorn a les  88 .700. En aquest sentit, el percentatge de resolucions favorables ha continuat sent mínim,  mantenint-se al 5%.
 • L’índex de reconeixement de l’asil a l’Estat espanyol segueix molt allunyat del 33 % de la mitjana europea.

 

A Barcelona, 18/03/2021

Des de Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat – CCAR- lamentem que un any més la taxa de resolucions favorables sigui una de les més baixes d’Europa, situant-se al 5%. De les 88.762 sol·licituds presentades, només 5.700 van ser concessions de protecció internacional – estatut de refugiat o protecció subsidiària- mentre que en la resta d’estats europeus el percentatge de resolucions favorables es situa entorn el 33%.

A Catalunya, al 2020, es van presentar 9.614 sol·licituds d’asil això significa un descens de 27,5% respecte al 2019, seguint la mateixa tendència que al conjunt de l’Estat espanyol en el qual s’han presentat un total de 88.762 sol·licituds; un 25% menys que en l’anualitat anterior. Destacar que les sol·licituds presentades a Catalunya representen quasi el 11% de sol·licituds presentades en el conjunt de l’Estat .

A nivell europeu, al 2020 es van registrar 471.270 sol·licituds d’asil. Aquesta xifra representa un 33 % menys respecte el 2019 quan en van ser registrades 698.760. La llista de països amb més sol·licituds d’asil són Alemanya ( 121.955), França ( 93.470), Espanya (88.762) i Itàlia (26.535). Aquests quatre països representen el 70% de sol·licituds al conjunt dels Estats membres de la UE.

La província catalana on es van presentar més sol·licituds d’asil va ser Barcelona amb 7.994 seguida de Girona amb un total de 672, d’aprop Tarragona amb 639 i en última instancia Lleida amb 309. Destacar que Barcelona és la segona província a nivell estatal amb més sol·licituds per darrera de Madrid ( 33.871) i seguida d’Andalusia amb 9.245.

Si bé destaquem les 40.000 concessions de residència per raons humanitàries, en gran mesura a nacionals de Veneçuela, reivindiquem la necessitat de que aquesta figura es contempli de forma efectiva per nacionals d’altres països la situació excepcional dels quals també requereix que se’ls empari legalment a través d’aquesta autorització .

El 80% dels sol·licitants d’asil provenen d’Amèrica Llatina; Veneçuela, Colòmbia i Hondures encapçalen la llista de les 10 nacionalitats amb més peticions. I entren en aquesta: El Salvador, Mali, Cuba, Ucraïna i Marroc. Per primera vegada en anys, Síria cau de la llista de les 10 primeres nacionalitats.

En aquest sentit, denunciem que Estat espanyol que segueixi exigint visat de trànsit a persones que fugen de Síria, el Iemen o Palestina, entre d’altres, llocs on es viuen conflictes armats des de fa anys. Aquesta és una decisió que condemna a les persones d’aquestes nacionalitats a exposar les seves vides a través d’emprendre rutes perilloses per tal d’obtenir refugi.

En un any marcat per la Covid-19, el tancament de fronteres ha estat una de les múltiples conseqüències d’aquesta pandèmia mundial. Aquest fet ha suposat un descens important en el nombre de sol·licituds d’asil presentades a Catalunya així com a la resta de l’estat espanyol. Aquest descens resulta alarmant ja que moltes persones necessitades de protecció internacional no han pogut accedir a territori nacional, quedant-se atrapades en països en les quals la seva vida corre perill.

Una altre dada que volem destacar és que només el 3% de les sol·licituds es van presentar en llocs fronterers, Centres d’Internament Estranger (CIE)  i mitjançant extensions familiars en Ambaixades .

Informació complementària:

 • El 53 % dels sol·licitants d’asil eren homes i el 47 % dones.
 • Els menors d’edat van representar prop del 18% del total de sol·licitants d’asil.
 • Evolució de les sol·licituds d’asil a Catalunya els últims 4 anys:
  •  2020: 9.614
  • 2019: 13.278
  •  2018: 8.047
  • 2017: 3.926

Contacte premsa
Si vols ampliar informació o gestionar alguna entrevista contacteu al 656405100 o al correu ccar@ccar-cear.org

Back To Top