skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Del 3 al 5 de Juliol, la CCAR celebrarà les jornades Buscant Refugi

Del 3 Al 5 De Juliol, La CCAR Celebrarà Les Jornades Buscant Refugi

La CCAR celebrarà les Jornades Buscant Refugi, del 3 al 5 de Juliol. El principal objectiu de les jornades és l’estudi de les principals causes generadores del desplaçament al món. Això és, la vulneració de drets humans i els conflictes armats.
Els continguts es centraran en l’anàlisi de les causes de desplaçament a Amèrica Llatina i a Àfrica, i  s’analitzarà de forma profunda, com el dret d’asil dóna desposta a aquestes situacions. Així mateix, s’aprofundirà sobre l’estat actual del dret d’asil a casa nostra i quins són els reptes a afrontar en la situació actual.
El curs s’adreça a agents de la cooperació, personal tècnic i polític, treballadors i educadors socials, professionals de la comunicació i voluntariat, i totes aquelles persones que tinguin un interès específic en  l’estudi i anàlisi del dret d’asil.
Comptarem amb la participació de reconeguts membres de l’Institut de Drtets Humans a Catalunya, la Taula per la Pau i els Drets Humans i l’Escola de Cultura de Pau. Les seves ponències es complementaran amb el contingut que desenvolupin els membres de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i amb els testimonis de persones sol·licitants d’asil o refugiades.
El curs es realitzarà a la sala d’actes de la Confederació  Catalana d’ONG’s per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament. El cost del curs és de 45 euros i serà gratuït pels socis i sòcies de la CCAR. Les places són limitades i es mantindrà l’ordre d’inscripció.
Programa Jornades Buscant Refugi
Per apuntar-vos podeu enviar un mail a la següent adreça electrònica: cursos_ccar@cear.es.
 

Back To Top