skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

El programa Tenderol ja està en marxa!

El Programa Tenderol Ja Està En Marxa!

Des de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) gestionem el programa complementari d’acollida de Sabadell, anomenat Tenderol. Aquest projecte, com altres programes com és Nausica a Barcelona, està pensat per oferir un recurs des de l’àmbit local per a persones refugiades les quals necessiten d’un itinerari d’acollida i inserció més particular.

Programa Tenderol

El programa Tenderol sorgeix de la necessitat de donar resposta a les persones que han vist denegada la seva sol·licitud de protecció internacional o que han quedat fora del circuit estatal. En aquestes situacions, en les quals hi ha risc d’exclusió social i es requereixen equips d’intervenció personalitzats i interdisciplinaris, els municipis són l’administració més propera i són els que acaben gestionant les necessitats de les persones que hi viuen.
Es tracta d’un projecte dirigit principalment a persones o nuclis de convivència que:

  • Han finalitzat el programa estatal i els falta molt poc per assolir la plena autonomia però encara necessiten professionals i recursos per assolir-la
  • Han finalitzat el programa estatal i són casos amb certes dificultats socials i que requereixen fer una transició cap als serveis socials normalitzats a fi de tramitar PNC, RMI o qualsevol altre recurs o prestació social
  • Han vist denegada la sol·licitud de protecció internacional o d’apatrídia però que poden resoldre la seva situació jurídica
  • Han quedat fora del programa estatal
  • Tenen vinculació amb Sabadell

 

Back To Top