skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

El Tribunal Suprem obliga a examinar més a fons les peticions d'asil de sahrauis

Aquest dilluns s’ha notificat sentència estimatoria del Tribunal Suprem en relació al recurs de cassació interposat per l’equip jurídic de CEAR interposat contra la denegació de la sol·licitud de protecció internacional d’una dona sahrauí que va formular sol·licitud d’asil en el CIE de Lanzarote al febrer de 2011, després del desmantel·lament del campament de Gdeim Izzik. El Tribunal acorda l’admissió a tràmit de la sol·licitud i reforça els arguments esgrimits pel servei jurídic de CEAR respecte a l’aplicació de l’article 21 de la Llei 12/2009 en relació amb les sol·licituds de protecció internacional formulades en centres d’internament i frontera.
Considerem importantíssim l’impacte d’aquesta sentència en l’assistència jurídica que els advocats de CEAR i CCAR desenvolupen en frontera i centres d’internament generant jurisprudència molt favorable per al col·lectiu sahrauí.

Back To Top