skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

S'engega el projecte d'art teràpia "El bon temps persegueix la tempesta"

S'engega El Projecte D'art Teràpia "El Bon Temps Persegueix La Tempesta"

El projecte  “El bon temps persegueix la tempesta: l’art teràpia al servei de les persones refugiades”, s’ha engegat amb la primera sessió del taller d’art-teràpia dissabte passat. Les persones sol·licitants d’asil, a l’arribada a Catalunya, moltes vegades es troben amb una càrrega emocional difícil d’expressar a través d’una llengua que encara no dominen. Aquest taller d’expressió artística es concep com un espai contenidor de les emocions i de suport emocional.

Les 12 persones participants treballen creativament la dimensió emocional de la seva condició de persones refugiades. L’imatge creada és el contenidor d’aquestes emocions i el retrat de la seva pròpia història. El taller d’Art Teràpia persegueix dos objectius:  per una banda, oferir un espai segur per a la reflexió i el recolzament emocional a través de l’expressió artística; i d’altra banda, donar l’oportunitat a les mateixes persones refugiades de crear imatges que il·lustren la seva pròpia història. Se’ls obra una finestra directament cap a la comunitat, és una oportunitat d’expressar els seus sentiments sense límits idiomàtics, sense la necesitat de crear un discurs o una narració necessàriament linial. Moltes de les experiències per les que han passat les persones refugiades són tan dures o tan complexes que la forma narrativa escrita i oral es queda curta, les imatges sovint ofreixen un terreny menys limitat i amb més lliberat per expressar aquestes experiències tan complexes. Aquest projecte és financiat per l’Ajuntament de Sabadell.

Back To Top