Altres formes de col·laboració

Més informació

Des de l’àrea d’incidència política treballem per defensar el dret d’asil i els Drets Humans de les persones refugiades, apàtrides i migrants en situació d’exclusió social, així com per denunciar públicament les vulneracions d’aquests drets i de les situacions d’indefensió que pateixen.

Si busques altres formes de col·laborar pots…

Organitzar una jornada o esdeveniment solidari a benefici de la CCAR.

Aquest dret no podrà ser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides. L’Estat espanyol ho reconeix en la seva Constitució i ho regula a través de la seva Llei d’Asil, i està inclòs a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea del 2007. Per tant, no es tracta d’una qüestió humanitària (encara que existeixi una dimensió humanitària) sinó d’un dret. Així, tota persona té dret a buscar protecció fora del seu país d’origen o de residència habitual i gaudir d’ella en cas de fugir d’un conflicte que posa la seva vida en perill i de tenir fundats temors de ser perseguida per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social.

Contacta

Contractar una persona refugiada a la teva empresa.

Aquest dret no podrà ser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides. L’Estat espanyol ho reconeix en la seva Constitució i ho regula a través de la seva Llei d’Asil, i està inclòs a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea del 2007. Per tant, no es tracta d’una qüestió humanitària (encara que existeixi una dimensió humanitària) sinó d’un dret. Així, tota persona té dret a buscar protecció fora del seu país d’origen o de residència habitual i gaudir d’ella en cas de fugir d’un conflicte que posa la seva vida en perill i de tenir fundats temors de ser perseguida per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social.

Contacta

Llogar una habitació o un pis a la nostra entitat, per tal que puguem seguir acollint persones refugiades.

Aquest dret no podrà ser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides. L’Estat espanyol ho reconeix en la seva Constitució i ho regula a través de la seva Llei d’Asil, i està inclòs a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea del 2007. Per tant, no es tracta d’una qüestió humanitària (encara que existeixi una dimensió humanitària) sinó d’un dret. Així, tota persona té dret a buscar protecció fora del seu país d’origen o de residència habitual i gaudir d’ella en cas de fugir d’un conflicte que posa la seva vida en perill i de tenir fundats temors de ser perseguida per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social.

Contacta