Us presentem el nou informe del projecte SUN

Tornar enrere

Presentem l’informe “Anàlisi de les necessitats de formació i informe de bones pràctiques sobre la salvaguarda dels drets dels menors refugiats i migrants no acompanyats i separats de les seves famílies a través de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE” que hem elaborat en el marc del SUN-Project

Us presentem l’informe elaborat en el marc del projecte “Salvaguarda dels drets dels menors no acompanyats i separats de la seva família a través de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE” (SUN-project), que promou el gaudi efectiu dels drets estipulats en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea dels menors refugiats i migrants no acompanyats i separats de les seves famílies.

El Projecte SUN té com a objectiu promoure el gaudi efectiu dels drets estipulats en la Carta dels Drets Fonamentals de la UE per part dels menors refugiats i migrants no acompanyats i separats de la seva família.

L’informe pretén identificar i analitzar les bones pràctiques i les necessitats de formació per a salvaguardar els drets dels menors  a Bulgària, Grècia, Itàlia, Països Baixos, l’Estat espanyol i Romania.

Té com a punts de referència els següents drets de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea aplicables als menors: dignitat humana, dret a la vida, dret a la integritat de la persona, prohibició de la tortura i de les penes o tractes inhumans o degradants, dret a la llibertat i a la seguretat, respecte de la vida privada i familiar, dret a l’educació, dret d’asil, protecció en cas de devolució, expulsió o extradició, no discriminació, prohibició del treball infantil i protecció dels joves en el treball, dret a l’assistència social i a l’habitatge, assistència sanitària, dret a una bona administració i dret a un recurs efectiu i a un judici just.

Per més informació, pots consultar l’informe aquí.