skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Informe: Desplaçament forçat per vulneracions de drets ambientals al Sud global.

Presentació de l’informe acadèmic sobre desplaçament forçat per vulneracions de drets ambientals en el sud global en el que s’analitzen els marcs jurídics de protecció i el gènere com a factor agreujant i de risc.

L’informe està coordinat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i realitzat pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili.

L’informe ofereix informació actualitzada i de rigor acadèmic sobre el vincle existent entre el dret d’asil i les vulneracions de drets ambientals, visibilitzant els motius que empenyen a les persones a desplaçar-se forçosament degut a vulneracions d’aquests drets i l’impacte específic que aquesta situació té sobre les dones.

Descarrega l’informe aquí

Back To Top