skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR celebra l’assemblea general 2022

La CCAR Celebra L’assemblea General 2022

Benvolguts i benvolgudes,

Com hem informat a través de correu a les sòcies, la CCAR celebrarà l’assemblea anual 2022, el pròxim 28 de juny a les 17h a la sala de reunions de la CCAR a Rambla de Santa Mònica 10, 1a planta.

Serà possible també participar via telemàtica de la trobada, afegint-se a aquest enllaç.

Aquesta serà una Assemblea molt especial doncs serà el tancament d’una etapa d’en Miguel Pajares com a president de la CCAR. És per aquesta raó que en l’ordre del dia de l’assemblea s’inclouen punts relacionats amb modificació d’estatuts i elecció de nous càrrecs en junta directiva.

Adjuntem l’ordre del dia i els annexos que es presentaran en l’assemblea:

 

Ordre_del_dia_As_Socis_2022

Candidatures JD 2022

1 Annex_1_Acta_Assemblea_2021

2_Annex_2_Certificat_modificacio_estatuts_ass_2022

3 Annex_3_Memoria_activitats_2021

4 Annex_4_Memoria_economica_2021

5 Annex_5_Informe_auditoria_2021

6 Annex_6_Projectes_2022

7 Annex_7_Ingressos_2022

8 Annex_8_Despeses_2022

Back To Top