skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR condemna l'ús de les fulles i exigeix la seva retirada a Ceuta i Melilla

La CCAR Condemna L'ús De Les Fulles I Exigeix La Seva Retirada A Ceuta I MelillaL’ús de les fulles atenta contra la integritat física i els drets humans de les persones migrants i refugiades, sent contrari a l’Estat de Dret i al Dret Internacional de Drets Humans. La CCAR fa una crida perquè es tingui en compte que gran part de les persones que tracten d’arribar a Espanya per aquesta via, són susceptibles de rebre protecció internacional, fugint de conflictes i de violació de drets humans als seus països d’origen.
La CCAR condemna la instal·lació de les “concertines”, filferros amb fulles, en les tanques de Ceuta i Melilla per considerar-la una mesura inhumana i contraria a l’Estat de Dret per atemptar contra la integritat física i els drets humans de les persones immigrants i refugiades. A més de tractar-se d’una mesura inútil que no dissuadirà dels salts a la tanca, fruit de la desesperació, i que només contribuirà a augmentar el dolor i el sofriment de persones migrants i refugiades.
L’enduriment de les polítiques de fronteres a Europa contra la immigració irregular i el flux de persones refugiades cap al continent, amb l’augment dels dispositius de vigilància, control, coerció i criminalització en detriment de la protecció dels drets humans, no han aconseguit evitar l’arribada de centenars de persones desesperades. Al contrari, han augmentat el sofriment i els riscos al fet que es veuen sotmeses tantes i tantes persones a les quals no queda una altra opció que jugar-se la vida en el mar o en les tanques fugint de la violència, els conflictes, la misèria i l’explotació, com va demostrar la propera tragèdia de Lampedusa.
Aquestes fulles ja van ser retirades en 2007 pel Ministeri de l’Interior a causa de les terribles conseqüències del seu ús, doncs es va constatar la gravetat de les lesions que produïen a les persones que intentaven saltar la tanca. En el seu moment van ser condemnades pel Defensor del Poble i nombroses organitzacions de drets humans espanyoles i internacionals. Avui, 7 anys després, tornen a ser condemnades per múltiples organitzacions i institucions, inclòs el Comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, Niel Muiznieks, per a qui la reinstal·lació de les fulles afecta negativament als drets humans i només aconsegueixen augmentar els perills que corren les persones migrants. Aquesta mesura no només és contrària a la Convenció Europea de Drets Humans per la qual vetlla el Consell d’Europa, sinó també contraria a la pròpia Constitució Espanyola, que en el seu article 15 vetlla pel dret a la vida i a la integritat física i moral de les persones, “sense que, en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants”.
La CCAR exigeix la retirada immediata de les fulles de les tanques de Ceuta i Melilla, i l’aplicació de polítiques més humanes i realistes en la gestió dels fluxos de persones migrants i refugiades. Les fronteres no poden ser espais sense llei aliens a l’Estat de Dret i a la protecció dels drets humans, i les polítiques de gestió dels fluxos migratoris han de canviar la seva orientació exclusivament coercitiva i dissuasiva en favor de mesures més efectives de cooperació al desenvolupament i defensa dels drets humans als països de trànsit i origen.
Per tots aquests motius, la CCAR condemna que el control de fronteres es realitzi a costa de violar els Drets Humans.

Back To Top