skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR denuncia el fracàs dels acords de reubicació i exigeix una revisió immediata dels criteris del programa perquè es compleixin els compromisos adquirits

La CCAR Denuncia El Fracàs Dels Acords De Reubicació I Exigeix Una Revisió Immediata Dels Criteris Del Programa Perquè Es Compleixin Els Compromisos Adquirits

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat denuncia el fracàs dels acords de reubicació i exigeix una revisió immediata dels criteris del programa perquè es compleixin els compromisos adquirits

7 de Setembre 2017

La Unitat de Reubicació Grega ha comunicat avui a l’Estat espanyol  la no disponibilitat de persones amb perfil reubicable per acollir a l’Estat, sobre la base dels acords de reubicació subscrits pels Estats membre de la Unió Europea fa dos anys.
Des de la CCAR es posa de manifest que aquesta situació evidencia l’estrepitós frau del programa de reubicació. Aquest procés va suposar des del primer moment el preludi d’un fracàs pel seu caràcter discriminatori sobre la base de la nacionalitat de les persones que podien participar en el mateix: aquelles nacionalitats que superessin una taxa de reconeixement de protecció internacional d’un 75% en la mitjana del conjunt dels Estats membre. D’aquesta manera s’obviava els tractats internacionals, tals com la Convenció de Ginebra que estableix la no discriminació per criteris de nacionalitat.
A més a més, l’entrada en vigor de l’acord UE-Turquia, va excloure a posteriori a totes aquelles persones arribades a Grècia després del 20 de març de 2016, independentment de la seva nacionalitat, quedant fora de la possibilitat de ser reubicades persones d’origen sirià entre altres arribades després d’aquesta data.
Actualment més de 50.000 persones continuen atrapades a Grècia, i moltes d’elles, serien susceptibles de rebre protecció internacional a l’Estat espanyol, com és el cas de les persones procedents de l’Iraq o Afganistan que es troben excloses del programa, o fins i tot persones d’origen sirià que van arribar a Grècia després de la signatura de l’acordo UE-Turquia.
La lentitud, la falta de voluntat política de traslladar a les persones refugiades en el marc del programa de reubicació i les males condicions que es viuen en els improvisats camps de refugiats de Grècia, ha provocat que moltes de les persones que podrien haver participat al programa hagin abandonat el país per altres vies de forma desesperada.
Des de la CCAR exigim el compliment dels acords per al trasllat urgent de les persones refugiades mitjançant una revisió immediata dels criteris que ampliïn els perfils que poden formar part dels acords de reubicació per poder oferir un acolliment digne a les milers de persones que romanen encallades a Grècia.
No hi ha excuses, al marge dels acords de reubicació les autoritats espanyoles tenen potestat per establir corredors humanitaris per acollir a les persones a les quals es va comprometre i materialitzar d’aquesta forma el seu compromís amb les persones refugiades.

Back To Top