skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La CCAR celebra la primera concessió d’asil a una víctima de trata.

És la primera vegada que es concedeix l’asil a una víctima de trata amb finalitats d’explotació sexual al Espanya, fet que la CCAR celebra, tant per reconeixement del dret a la ciutadana nigeriana que ho va sol·licitar, com pel precedent que presenta cap al futur. La víctima va arribar fa tres anys a Espanya i va sol·licitar la protecció internacional per intentar fugir de la màfia que estava traficant amb la seva vida i explotant el seu cos.

L’asil li ha estat concedit a ella i a la seva filla de 3 anys, de qui estava embarassada quan va arribar al nostre país. Fins ara, les autoritats espanyoles es negaven sistemàticament a acceptar les sol·licituds d’asil de les dones víctimes de les màfies d’explotació sexual. S’anteposava l’eficàcia policial a la lluita contra les xarxes criminals per sobre de la vulnerabilitat de les víctimes i de les seves especials necessitats de protecció. Una pràctica que la CCAR i la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) han denunciat públicament en múltiples ocasions, reivindicant el reconeixement del dret a sol·licitar asil i protecció internacional a les víctimes del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual. Per aquest motiu la CCAR celebra aquesta decisió del Govern i espera que inauguri una nova etapa de decidida protecció cap a les víctimes de trata al nostre país.
Per a la CCAR existeix un vincle clar entre la trata i la persecució per motiu de gènere, motiu reconegut en la Llei d’Asil. Si les autoritats espanyoles assumeixen a partir d’ara aquest criteri, implicarà una major protecció de les víctimes de trata en igualar-se al nivell de protecció amb el qual expliquen la resta de sol·licitants de protecció internacional sempre que es respecti el principi de no devolució.
La CCAR, com a membre de la Xarxa Catalana contra la Trata de Persones demanda una Llei Integral contra la trata que es desenvolupi des d’una perspectiva de defensa i respecte als drets humans i sol·licita que Espanya compleixi amb la seva responsabilitat de protecció a les víctimes.

Back To Top