skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La Maleta Pedagògica: treballar a l'escola el Dret d'Asil i les Persones Refugiades

La Maleta Pedagògica: Treballar A L'escola El Dret D'Asil I Les Persones Refugiades
Aquesta maleta és un recull d’eines i recursos pedagògics per a diferents etapes educatives, per a combatre els principals rumors i estereotips envers la població refugiada i contribuir a afavorir la inclusió d’aquets col· lectiu a la nostra societat. Alhora vol rebatre el discurs discriminatori i xenòfob que està sorgint en alguns municipis i fomentar actituds de solidaritat i justícia.
El seu objectiu és l’enfortiment de les capacitats, habilitats i actituds individuals i col· lectives necessàries per promoure les condicions de vida digna per a totes les persones, a casa nostra i a fora. Per aconseguir-ho, inclou activitats que fomenten valors i promouen la participació dels infants, joves i persones adultes amb un enfocament vivencial i una visió crítica amb les causes que generen els desplaçaments forçats.
Troba-la a www.maletarefugi.ccar.cat i descarrega la guia del professorat i activitats de primària, secundària i batxillerat/adults per treballar l’asil a la teva classe!
També hi trobaràs bones pràctiques en matèria d’asil a tot el territori.
banner-web_1160-574
Back To Top