skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

La Xarxa Asil.Cat es reunirà amb la Consellera Neus Munté perquè es comprometi en el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya.

La Xarxa Asil.Cat Es Reunirà Amb La Consellera Neus Munté Perquè Es Comprometi En El Desplegament Del Pla De Protecció Internacional A Catalunya.

El pròxim 12 de febrer les entitats reunides en el marc de la Xarxa Asil.Cat es reuniran amb la Consellera de Benestar Social i Família, la Sra. Neus Munté.
L’objectiu de la reunió és presentar la Xarxa Asil.Cat i les entitats que la conformen així com traslladar la preocupació d’algunes de les entitats de la Xarxa Asil.Cat: Accem, ACATHI, CCAR, PEN Català i Sicar Cat, davant la inacció del Govern de la Generalitat un any després de l’aprovació del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, al gener de 2014.
Les esmentades entitats membres de la Xarxa Asil.Cat esperen obtenir de la reunió un compromís ferm de la Consellera amb les persones que han vingut a Catalunya en la recerca de la protecció internacional. Aquestes entitats esperen que aquest compromís es tradueixi en una reunió presidida per la mateixa Consellera en un termini d’un mes en la que es presenti un Pla d’Actuacions pels anys que queden de vigència del Pla, que desplegui cada una de les mesures previstes, prioritzant les mesures relatives a l’acollida d’aquestes persones; mesures que permeten garantir-los la cobertura de les seves necessitats més bàsiques per fer front a la seva situació al nostre país. Alhora, aquestes entitats sol·liciten la necessitat de fixar uns indicadors per avaluar el grau de consecució de cada mesura establerta al Pla, així com el pressupost disponible per a dur a terme les actuacions.
La Xarxa Asil.Cat va presentar als grups parlamentaris propostes d’esmenes als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, recordant que als pressupostos del 2014, la Direcció General per a la Immigració ha comptat amb un pressupost de només 9.065.533,42 €, dels que tot just el 0,006% (600€) ha estat destinat al Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat al gener del 2014. És evident per a les entitats signant aquesta nota de premsa que aquesta dotació econòmica mínima ha estat del tot insuficient per acomplir amb les previsions contemplades en el Pla; en el projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2015, es preveu un pressupost per a la Direcció General per a la Immigració 9.065.264 €), que no permetrà desenvolupar una política de protecció internacional activa a Catalunya.
 
La xarxa Asil.Cat és un conjunt d’entitats organitzades de forma voluntària i sense personalitat jurídica pròpia amb l’objectiu de defensar el dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un desplaçament forçat fruit de greus vulneracions dels seus drets humans.
 
Signen aquesta nota de premsa:
 
Accem – T.934099074 barcelona@accem.es
ACATHI – T.933147947 acathi@acathi.org
CCAR – T.933012539 – ccar@cear.es
PEN Català – T.933183298 pen@pencatala.cat
Sicar Cat – Adoratrius – T.679654088 sicar@adoratrius.cat
 

Back To Top