Les nostres propostes per a la millora de la protecció de les persones refugiades – eleccions municipals

Tornar enrere

Les eleccions municipals se celebraran el pròxim 26 de maig de 2019, coincidint amb les eleccions al Parlament Europeu, convocades en la mateixa data. El context actual d’increment de sol·licituds de protecció internacional presenta nombrosos reptes que han de ser abordats des dels diversos nivells de l’administració. Les autoritats municipals tenen un paper fonamental en l’accés als drets de les persones sol·licitants d’asil i refugiades treballant des del nivell més pròxim promovent la convivència i la cohesió social. Les següents propostes estan dirigides als partits polítics perquè incorporin la millora de la protecció internacional i el respecte dels drets de les persones sol·licitants d’asil, refugiades i apàtrides com una prioritat en l’agenda en els programes electorals i l’agenda política local.