skip to Main Content
93 301 25 39 ccar@ccar-cear.org

Les persones refugiades no poden esperar: Europa, compleix!

Les Persones Refugiades No Poden Esperar: Europa, Compleix!

En un context global de desplaçament forçat sense precedents que ha obligat a més de 60 milions de persones a fugir de les seves llars com a conseqüència dels conflictes, la persecució i les violacions de drets humans, la Unió Europea ha de reaccionar i donar resposta a la situació de les persones refugiades que arriben a les nostres fronteres.
En el que portem d’any prop de 2.800 persones han perdut la vida tractant d’aconseguir la protecció i seguretat a Europa. Moltes de les que ho aconsegueixen, no veuen garantida una adequada protecció als països d’acollida.
Les imatges de Grècia i dels Balcans posen de manifest la situació d’abandonament i desesperació en la que es troben les persones migrants i refugiades que veuen greument violats els seus drets reconeguts en els intruments internacionals i regionals de drets humans a les fronteres de la Unió Europea. Les persones refugiades tenen dret a sol·licitar l’asil i la UE té l’obligació jurídica i moral de concedir-lo.
Des de CEAR, AMNISTIA INTERNACIONAL, XARXA ACULL, SAVE THE CHILDREN i ACCEM denunciem la resposta tan lenta de la Unió Europea davant la situació d’emergència que estem vivint. Els dirigents europeus han d’assumir les seves responsabilitats i actuar en conseqüència de manera urgent.
El passat dia 9 de setembre la Comissió Europea va plantejar al Parlament noves propostes per a la gestió dels fluxos migratoris, que inclouen el trasllat de 120.000 sol·licitants d’asil que es troben a Itàlia, Grècia i Hongria, que es sumen als 40.000 plantejats en la proposta de maig, un mecanisme permanent de repartiment i una llista de països segurs.
Alguns països com l’Estat espanyol han mostrat la seva voluntat d’assumir la proposta de la Comissió. Les organitzacions signatàries valorem positivament l’anunci fet pel President de Govern comprometent-se a acollir a 14.931 persones i a “col·laborar amb la UE per ajudar als refugiats d’una manera solidària, ordenada, i global”. Espanya ha de jugar un paper actiu en la reunió d’avui i complir amb el seu ferm compromís d’acolliment i promoure mesures concretes per garantir que aquest acolliment sigui adequada i digna. Esperem que la resta dels Estats membre de la Unió Europea també donin mostra de la seva solidaritat i facin un pas avanci en el compromís amb les persones refugiades.
Per tot això, exigim que l’acord que s’adopti en la reunió d’avui reculli les següents mesures:
1. Garantir els mitjans i recursos oportuns amb l’abast necessari per evitar la pèrdua de vides al Mediterrani mantenint la capacitat de recerca i salvament a les principals rutes de migració a la UE que s’ajusti a les tendències previsibles de desplaçaments.
2. Habilitar vies legals i segures per obtenir protecció evitant d’aquesta forma que les persones refugiades es vegin obligades a utilitzar rutes perilloses posant en risc les seves vides.
¬3. Assegurar una acollida digne i una adequada protecció en tots els Estats de la UE, dotant als mateixos dels recursos oportuns i garantint el compliment dels estàndards en la recepció i en la tramitació de les sol·licituds per fer el Sistema Europeu Comú d’Asil una realitat.
4. Garantir el respecte dels Drets Humans i del dret d’asil a les fronteres exteriors de la UE posant fi a les devolucions il·legals i les violacions de drets humans, inclosos els maltractaments i l’ús excessiu o innecessari de la força.
5. Abstenir-se de desenvolupar una llista de “Països d’Origen Segurs” i revisar la legislació europea que limita la llibertat de circulació dels sol·licitants d’asil que aconsegueixen ser admesos a la UE.
5.Alleujar la immensa pressió sobre els països amb fronteres exteriors, mitjançant un programa de reubicació d’emergència

Back To Top