Memòria d’activitats 2019

Tornar enrere

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) té com a objectiu la defensa del dret
d’asil i els drets de les persones refugiades i migrades. Des de la Comissió es qüestiona la pretesa voluntarietat de les migracions i es busca obrir un debat sobre les diverses formes de persecució i vulneracions de drets humans que requereixen algun tipus de protecció.

L’activitat de la CCAR està inspirada per un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa d’aquests principis constitueix el principal patrimoni de l’organització, i enforteix i impregna totes les actuacions. És la motivació essencial del treball i existència de l’entitat, nascuda l’any 2004.

A més de treballar per la garantia efectiva del dret d’asil i els drets de les persones refugiades,la CCAR assumeix també la defensa dels drets de les persones migrades. A la vegada, afavoreix els processos d’integració social de les persones refugiades i migrades a Catalunya.

L’organització compta amb diferents programes per donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori. La intervenció s’estructura a través de dos grans eixos:

– Atenció a les persones refugiades i migrades a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals.
– Defensa dels drets de les persones refugiades i migrades a través de la incidència política i social i la participació.

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb número 29379, i CIF, número G-63721963. També està inscrita al Registre Municipal d’Entitats de Sabadell.