Memòria d’activitats 2020

Tornar enrere

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) va néixer a
Catalunya l’any 2004 amb els objectius de defensar el dret d’asil i els drets de les
persones refugiades, apàtrides, sol·licitants de protecció internacional i/o
d’apatrídia, així com de les persones immigrades que es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat.

Des de la CCAR, qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i es
busquem obrir un debat sobre les diverses formes de persecució i vulneracions
de drets humans que requereixen algun tipus de protecció.

A la vegada, treballem per afavorir els processos d’inclusió de les persones que
s’han vist abocades a un desplaçament forçós i que es troben a Catalunya.
L’activitat de la CCAR està inspirada per un profund sentit ètic i per valors com la
justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa d’aquests principis
constitueix el nostre principal patrimoni i enforteix i impregna totes les
actuacions.

Comptem amb diferentsprogrames per donar una resposta global i integral a les
dificultats derivades del desplaçament forçat. La nostra intervenció s’estructura a
través de dos grans eixos, igual d’importants i que interaccionen constantment:

-Atenció a les persones refugiades i migrades a través dels programes
d’acolliment, socials, jurídics i ocupacionals.
-Defensa dels drets de les persones refugiades i migrades a través de la
incidència política i social i la participació.

Desenvolupem la nostra feina arreu del territori català i comptem amb oficines a
Barcelona, Sabadell, Sant Boi i Reus. Per fer-ho comptem amb un equip de
professionals multi disciplinar conformat per 19 persones a data 31 de desembre
de 2020, de les quals 13 eren dones i 6 homes. Tanmateix, no podríem
desenvolupar la feina que fem sense l’acció del nostre equip de persones
voluntàries.

Som una entitat sense ànim de lucre inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de
la Generalitat de Catalunya, amb número 29379, secció 1a, de la demarcació de
Barcelona. A més, al 2021 l’associació ha estat declarada d’utilitat pública.
Tanmateix, estem inscrites en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials
amb el número E04301. També estem inscrits en els registres municipals
d’entitats de Sabadell amb el número 663, de Sant Boi amb el número 426 i de
Reus amb el número 704.