Memòria d’activitats 2021

Tornar enrere

A la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (en endavant, CCAR) desenvolupem la nostra tasca a Catalunya des de l’any 2004 amb l’objectiu de defensar el dret d’asil i els drets de les persones refugiades, apàtrides, sol·licitants de protecció internacional i/o d’apatrídia, així com de les persones migrades que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. En aquest sentit, l’any 2021 vàrem ser declarades com a associació d’Utilitat Pública.

Des de la CCAR, ens qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions, amb la finalitat d’obrir el debat relatiu a les diverses formes de persecució i les vulneracions de drets humans que requereixen d’algun tipus de protecció. A la vegada, treballem per afavorir la inclusió social de les persones desplaçades forçosament a que es troben a Catalunya.

La nostra activitat està inspirada per un profund sentit ètic i per valors com la justícia, la solidaritat, la llibertat i la igualtat. La defensa d’aquests principis és la nostra raó de ser. Comptem amb diferents programes per donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del desplaçament forçat. En aquest sentit, la CCAR disposa de dos eixos principals d’actuació, complementaris i interrelacionats:

  • La provisió de Programes d’acollida complementària dirigits a persones sol·licitants de protecció internacional, refugiades i immigrants a través de: programes i serveis d’assessorament i acompanyament jurídic; programes socials, formatius i ocupacionals; i recursos d’acollida temporal (Àrea d’Atenció a les Persones).
  • La recerca, formació, incidència política i social, i promoció de la participació social en defensa del dret d’asil i els drets de les persones desplaçades forçosament (Àrea d’Incidència política i social).

A la CCAR despleguem la nostra expertesa en programes estesos arreu del territori català, comptant amb recursos i oficines als municipis de Barcelona, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Sant Cugat del Vallès i Reus. Per a desenvolupar els nostres programes, activitats i accions, comptem amb un equip de professionals multi disciplinar conformat per 26 persones a data 31 de desembre de 2021, de les quals 21 dones i 5 homes i un equip de voluntariat format per 94 persones (78 dones i 16 homes).

Som una associació sense ànim de lucre inscrita a:

  • Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb número 29379,
    secció 1a, de la demarcació de Barcelona. Tanmateix,
  • El Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número E04301,
  • Els Registres municipals d’entitats de Sabadell amb el número 663, de Sant Boi amb
    el número 426 i de Reus amb el número 704.